Γραφείο Διασύνδεσης

Μελέτη απορρόφησης του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου

Σύμφωνα με την έρευνα επαγγελματικής απορρόφησης αποφοίτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που πραγματοποίησε το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας το 2023 τα αποτελέσματα αποδεικνύουν το υψηλό ποσοστό απασχόλησης και εργασιακής ικανοποίησης.

Όσον αφορά στο Μεταπτυχιακό “Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του Χώρου” το 94,2% του δείγματος των αποφοίτων εργάζεται. Ως προς την εργασιακή ικανοποίηση, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δήλωσε ότι έχει υψηλή εργασιακή ικανοποίηση (51,1%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χρόνος εύρεσης της πρώτης εργασίας σε συναφές με τις σπουδές αντικείμενο καθώς το 34% του δείγματος βρήκε εργασία 0-6 μήνες μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού.

Η σχέση και η συμβολή των μεταπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων ως προς την κύρια εργασία τους, καθώς και η συμβολή των σπουδών στην επαγγελματική τους ζωή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς το 53,8% του δείγματος δήλωσε ότι οι σπουδές σχετίζονται με την τρέχουσα κύρια απασχόληση, το 54,8% ότι βοήθησαν στην τρέχουσα κύρια απασχόληση και το 68,3 % ότι βοήθησαν στην επαγγελματική τους ζωή.

Ακόμη, στο πλαίσιο της μελέτης οι απόφοιτοι/απόφοιτες αξιολόγησαν το κατά πόσο το πτυχίο τους αποτέλεσε προαπαιτούμενο για την πρόσληψή τους, συνέβαλε στην επιλογή τους, στην βελτίωση των οικονομικών αποδοχών και στη γενικότερη οικονομική εξέλιξη, καθώς και στην ιεραρχική – διοικητική εξέλιξή τους. Βάσει των αποτελεσμάτων τους, το 26,9% δήλωσε ότι ήταν απαραίτητο για τη θέση, το 30,7% δήλωσε ότι συνέβαλε στη μοριοδότηση των υποψηφίων, το 38,4% δήλωσε ότι βοήθησε στην οικονομική εξέλιξή τους, και τέλος το 27,8% δήλωσε ότι συνέβαλε στην ιεραρχική – διοικητική εξέλιξή τους.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ:

https://www.facebook.com/CareerHua/videos/285580373840787

Κατηγορία: Νέα

Skip to content