Γραφείο Διασύνδεσης

Ομαδικη Συμβουλευτική

Το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης μπορεί να βοηθήσει τους/τις φοιτητές/τριες και πτυχιούχους του Πανεπιστημίου, παρέχοντας πληροφορίες για το πως πρέπει να δημιουργήσουν το φάκελο υποψηφιότητας και να συμπληρώνουν σχετικά έντυπα αναζήτησης ή διεκδίκησης μίας θέσης εργασίας. Επίσης, τους ενημερώνουν για τη σύνταξη του βιογραφικού σημειώματος και της συνοδευτικής επιστολής και τους προετοιμάζουν για το πως θα πρέπει να συμπεριφέρονται σε μία συνέντευξη επιλογής.

Οι  φοιτητές/τριες του 4ου έτους ενημερώνονται για τις επαγγελματικές προοπτικές και θα προετοιμάζονται κατάλληλα για την αγορά εργασίας συμμετέχοντας σε 6 σεμινάρια με τα εξής θέματα: 

  1. Σύνταξη βιογραφικού Σημειώματος
  2. Προετοιμασία συνέντευξης επιλογής
  3. Δημιουργία επαγγελματικού προφίλ στο LinkedIn’
  4. Επιλογή φορέα πρακτικής άσκησης
  5. Αναζήτηση μεταπτυχιακών σπουδών Ελλάδα και εξωτερικό
  6. Συζήτηση με έναν/μια απόφοιτο από το δίκτυο “HUA_ALUMNI”. 

Η ομαδική συμβουλευτική πραγματοποιείται μέσω των Σεμιναρίων  τελειόφοιτων – αποφοίτων.

  • Για να λάβετε μέρος στα Σεμινάρια  τελειόφοιτων – αποφοίτων μπορείτε να στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@hua.gr 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο