Γραφείο Διασύνδεσης

Προγράμματα

Τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης δεν αφορούν το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μπορείτε να ενημερωθείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο

Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών μεταφερθείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο 

Ευκαιρίες EUphoria Youth Lab | Πορτογαλία

12 Ιουνίου 2024 https://rb.gy/hc1rs2 EUphoria Youth Lab 12 Ιουνίου 2024 2023 - 2024

Μετάβαση στο περιεχόμενο