Γραφείο Διασύνδεσης

Προγράμματα

Τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης δεν αφορούν το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μπορείτε να ενημερωθείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο

Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών μεταφερθείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο 

SustainabilityAcceleration” Programme του SDGHouseGreece

1 Φεβρουαρίου 2024 https://sdghousegreece.eu/sustainability-accelaration-call/  SDG House Greece 14 Φεβρουαρίου 2024 2023-2024

Femme ForwardStart career in tech

31 Ιανουαρίου 2024 https://bigblue.academy/gr/femme-forward Femme Forward 25 Φεβρουαρίου 2024 2023-2024