Γραφείο Διασύνδεσης

Ατομική Συμβουλευτική | Πυξίδα Σταδιοδρομίας

Η παροχή συμβουλευτικής βοήθειας στους/στις φοιτητές/τριες αποσκοπεί στο να τους βοηθήσει να αποκτήσουν αυτογνωσία, να αποκτήσουν δεξιότητες επικοινωνίας και να προσαρμοστούν με τον καλύτερο τρόπο στην ακαδημαϊκή ζωή.

Oι φοιτητές/τριες λαμβάνοντας εξειδικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, θα συνειδητοποιήσουν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα ταλέντα, τα ενδιαφέροντά και τις αξίες τους. 

Επίσης στους τελειόφοιτους και απόφοιτους θα παρέχεται Συμβουλευτική καθοδήγηση σε ζητήματα σταδιοδρομίας. Η παροχή συμβουλευτικής καθοδήγησης σε ζητήματα σταδιοδρομίας αφορά στη συστηματική βοήθεια και υποστήριξη των φοιτητών/τριων και αποφοίτων που θα παρέχεται από εξειδικευμένο προσωπικό του Γ.Δ., με στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη. 

Συμβουλευτική Καθοδήγηση αφορά θέματα:

 • Σχεδιασμού σταδιοδρομίας 
 • Επαγγελματικών προοπτικών
 • Τεχνικές λήψης απόφασης

Οι επωφελούμενοι του Γ.Δ. μέσω της επαγγελματικής συμβουλευτικής θα μπορούν:

 • να  αναπτυχθούν επαγγελματικά και να αντιμετωπίσουν προβλήματα ή δυσκολίες σχετικά με την επιλογή επαγγέλματος και την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. 
 • να λαμβάνουν πιο εύκολα εκπαιδευτικές και επαγγελματικές αποφάσεις, 
 • να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τη σταδιοδρομία τους αποτελεσματικά, 
 • να διαχειριστούν μια αλλαγή στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία,
 • να επιτύχουν μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην προσωπική ακαδημαϊκή / επαγγελματική τους ζωή.
Οι συναντήσεις Ατομικής Συμβουλευτικής πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας Πυξίδα Σταδιοδρομίας.
 • Δευτέρα 10:00 – 13:00
 • Τρίτη 10:00 – 13:00
 • Τετάρτη 10:00 – 13:00

έχουν διάρκεια 1 ώρας η κάθε συνεδρία

δια ζώσης ή διαδικτυακά

Οι υπηρεσίες ενημέρωσης που θα πραγματοποιηθούν στο Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, μέσα από τη υπηρεσία «Πυξίδα Σταδιοδρομίας» αφορούν υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, πληροφόρησης / εξυπηρέτησης και καθοδήγησης των ενδιαφερομένων των φοιτητών και αποφοίτων σε ζητήματα σταδιοδρομίας όπως :

 • την ενημέρωση για την προετοιμασία φακέλου υποψηφιότητας του/της φοιτητή/τριας και αποφοίτου,
 • την ενημέρωση των φοιτητών/τριών και αποφοίτων για θέματα  μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • την ενημέρωση για χορήγηση υποτροφιών
 • την ενημέρωση  προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης – απασχόλησης, δραστηριοτήτων του ΟΑΕΔ  
 • την ενημέρωση για προγραμματα πρακτικής άσκησης σε ελλάδα και εξωτερικό
 • την ενημέρωση για τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας (ιδιωτικού και δημόσιου τομέα)
 • την ενημέρωση για επαγγελματικούς τομείς, επαγγελματικά δικαιώματα και επαγγελματικής αποκατάστασης.
 • Συμβουλετική ΚαΘοδήγηση  (σχεδιασμού σταδιοδρομίας, επαγγελματικών προοπτικών, τεχνικές λήψης απόφασης, εύρεσης και κριτικής ανάγνωσης της πληροφορίας).
Μετάβαση στο περιεχόμενο