Γραφείο Διασύνδεσης

Μελέτες Απορρόφησης αποφοίτων

Αγαπητοί απόφοιτοι,

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο διεξάγει έρευνα με θέμα την παρακολούθηση της πορείας των αποφοίτων του.

Σκοπός της έρευνας αυτής είναι η συλλογή βασικών δεδομένων που αφορούν την πορεία εκπαίδευσης και απασχόλησης των αποφοίτων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. 

Η συμμετοχή σας είναι πολύ σημαντική και για αυτό το λόγο θα θέλαμε να αφιερώσετε 4΄από το χρόνο σας για να συμμετέχετε στη έρευνα.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής

Τμήμα Γεωγραφίας

Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής

Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

ΠΜΣ Βιώσιμης Ανάπτυξης

ΠΜΣ Εκπαίδευση και Πολιτισμός

ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεματική

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή

ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Γεωγραφία και Διαχείριση του χώρου

ΔΔΔΠΜΣ Sustainable Tourism Development: Heritage, Environment, Society»

Μετάβαση στο περιεχόμενο