Γραφείο Διασύνδεσης

Εποπτική Συμβουλευτική αποφοίτων

Η παροχή εποπτικής συμβουλευτικής σε αποφοίτους του Ιδρύματος περιλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση και στήριξή τους για τη διαχείριση των εργασιακών τους προβλημάτων και την καλύτερη ένταξή τους στο χώρο εργασίας. 

H εποπτική συμβουλευτική περιλαμβάνει άσκηση σε επικοινωνιακές δεξιότητες για τη βελτίωση της λεκτικής και συναισθηματικής επικοινωνίας τους στον εργασιακό χώρο. Αυτό μπορεί να συμβεί μέσω της παροχής τριών ειδών εποπτικών υπηρεσιών στους αποφοίτους  του Πανεπιστημίου εκπαιδευτικούς (αποφοίτους των Τμημάτων Οικονομίας  και Βιώσιμης Ανάπτυξης και Γεωγραφίας), Διαιτολόγους (αποφοίτους του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής) καθώς και στους αποφοίτους του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής):

  • Ατομική εργασιακή εποπτεία που θα αποσκοπεί στη διαχείριση δυσκολιών και προβλημάτων σχετικών με την άσκηση του  ρόλου στους χώρους εργασίας.
  • Ομαδική διεπαγγελματική εργασιακή εποπτεία με στόχο τη διαχείριση εργασιακών δυσκολιών και προβλημάτων μέσω αξιοποίησης της δυναμικής της ομάδας και της διεπαγγελματικής αλληλεπίδρασης
  • Βιωματικά σεμινάρια εξοικείωσης με τη δομή και τις δυναμικές των ανθρωπίνων εργασιακών συστημάτων με στόχο τη διαμόρφωση στους συμμετέχοντες ενός θεωρητικού και πρακτικού πλαισίου αναφοράς των δυσκολιών τους έτσι ώστε να διαχειρίζονται τις δυσκολίες αυτές μέσω αυτο-οργάνωσης.

Οι συναντήσεις Εποπτικής Συμβουλευτικής πραγματοποιούνται μέσω της Υπηρεσίας Πυξίδα Σταδιοδρομίας και των Ημερών Ενημέρωσης. 

  • Για να προγραμματίστε το ραντεβού σας πατήστε εδώ

Για να δηλώσετε συμμετοχή στα εργαστήρια στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση career@hua.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο