Γραφείο Διασύνδεσης

Απόφοιτοι 

Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής

Τμήματος Γεωγραφίας

Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής

Απασχόληση & Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων του Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν επαγγελματικά τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Οι πτυχιούχοι του τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης
 • Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • Σε υπηρεσίες των υπουργείων Γεωργίας και Πρόνοιας.
 • Στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης.
 • Στις Σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ.
 • Σε αγροτικούς και καταναλωτικούς συνεταιρισμούς και συλλόγους.
 • Σε φορείς ΄Ηπιου Τουρισμού, σε επιχειρήσεις διακίνησης τροφίμων, στους οργανισμούς Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης κ.ά.
 • Σε προγράμματα και μελέτες:
  • Λαϊκής Επιμόρφωσης. Τοπικής – Κοινοτικής – Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ενημέρωσης του καταναλωτή. Προστασίας του Περιβάλλοντος, κ.α.
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής
 • Σε νοσηλευτικά ιδρύματα υπηρεσίες και φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας για τη διατροφική αγωγή ασθενών και ατόμων με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες, καθώς και σε ιδρύματα κοινωνικής πρόνοιας.
 • Στη βιομηχανία τροφίμων για την προώθηση προϊόντων, καθώς και για το σχεδιασμό, την τροποποίηση και αξιολόγηση νέων προϊόντων διατροφής.
 • Σε μονάδες μαζικής παραγωγής και διανομής γευμάτων, καθώς και σε μονάδες μαζικής σίτισης.
 • Σε ερευνητικά κέντρα όπου συμμετέχουν στο σχεδιασμό, την εκπόνηση και την αξιολόγηση μεταβολικών, διατροφικών και επιδημιολογικών προγραμμάτων
Οι πτυχιούχοι του τμήματος Γεωγραφίας
 • Σε βιομηχανικές, τουριστικές και εμπορικές επιχειρήσεις.
 • Σε τράπεζες.
 • Σε ασφαλιστικές, διαφημιστικές και μελετητικές εταιρείες.
 • Σε εταιρείες κατασκευής χαρτών.
 • Σε οργανισμούς τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.
 • Σε φορείς κοινωνικής οικονομίας.
 • Σε Υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Εθνικής Αμυνας κ.λ.π.), υπηρεσίες και οργανισμούς (Γ.Υ.Σ., Οργανισμός Κτηματολογίου και Χαρτογραφήσεων κ.λ.π.).
 • Σε διεθνείς οργανισμούς.
 • Στην εκπαίδευση.
 Οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής 
 • Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε κλίμακας και αντικειμένου (τράπεζες, ασφαλιστικές, μελετητικές εταιρείες κλπ),
 • Σε φορείς πληροφορικής και έρευνας,
 • Στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο Τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς
 • και στην εκπαίδευση.

Ο Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου – Διατροφολόγου ορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 133/2014 | ΦΕΚ 213 / 01.10.2014 τ.  Α

__________________________________________________________________

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αποφοίτων του Τμήματος Γεωγραφίας ορίζονται από Προεδρικό Διάταγμα 147/2002 | ΦΕΚ 124 / 04.06.2002 τ. Α.

__________________________________________________________________

Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Αποφοίτων  του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής ορίζονται από Προεδρικό Διάταγμα 44 /2009 |  ΦΕΚ 58 /  08.04.2009 τ.  Α

Επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας Αποφοίτων

Οι απόφοιτοι του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται ηλεκτρονικά από το Γραφείο Διασύνδεσης πραγματοποιώντας εγγραφή  στο μητρώο  αποφοίτων.  
 
Για την εγγραφή στο μητρώο αποφοίτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας στην ηλεκτρονική φόρμα.

Οι απόφοιτοι του Χαροκοπείου στο LinkedIn

Οι απόφοιτοι του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνουν με τους συναδέλφους  τους  μέσα από τις ομάδες  αποφοίτων των Τμημάτων σας στο  linkedΙn! Για να γίνετε μέλη στις ομάδες αποφοίτων των Τμημάτων πατήστε στο σύνδεσμο του Τμήματός σας.

Οι απόφοιτοι του Χαροκοπείου στο Facebook

Οι απόφοιτοι του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνουν με τους συναδέλφους  τους  μέσα από την ομάδα  αποφοίτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο  FACEBOOK 
 
Για να γίνετε μέλη στην ομάδα αποφοίτων  Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στο  FACEBOOK πατήστε στο σύνδεσμο εδώ: 

HUA Alumni Day

Ενισχύοντας την επαφή του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με τους αποφοίτους το Γραφείο Διασύνδεσης διοργανώνει συναντήσεις αποφοίτων.

#ΕίμαιΚάνωΘέλω

Το Γραφείο Διασύνδεσης υλοποιεί τη δράση #ΕιμαιΚάνωΘέλω με σκοπό την παρουσίαση των αποφοίτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στην αγορά εργασίας. Ο/Η απόφοιτος απαντά σε 3 ερωτήσεις : 1. «Ποιός είναι;», 2. «Τι κάνει αυτή την περίοδο;» και 3. «τι θα ήθελε να κάνει στο μέλλον;» μέσα από μια παρουσίαση ή βίντεο  ή γραπτό κείμενο. 

Ιστορίες αποφοίτων

Ιστορίες Φοιτητών - φοιτητριών

Αν είσαι και εσύ φοιτητής/τρια ή απόφοιτους του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου στείλε μας τη δική σου ακαδημαϊκή ή επαγγελματική διαδρομή αναφέροντας 1. τι είσαι, 2. τι κάνεις και 3. ποιό μήνυμα θα ήθελες να στείλεις στους/στις φοιτητές/τριες, στους/στις συμφοιτητές/τριες, στους συναδέλφους σου και στους νέους αποφοίτους του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail: career@hua.gr.
Με χαρά περιμένουμε τη δική σου ιστορία!
Μετάβαση στο περιεχόμενο