Γραφείο Διασύνδεσης

Προσωπικά Δεδομένα

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα  των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας. Συγκεκριμένα γνωστοποιεί στους χρήστες  του πληροφοριακού συστήματος του Γραφείου Διασύνδεσης, ότι τηρούνται τα όσα προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  και στον Ν. 4624/2019 (ΦΕΚ Α ́137/29.08.2019). 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων: Λειβαδίτης Κωνσταντίνος 
 E-mail: dpo@hua.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο