Γραφείο Διασύνδεσης

Καταχώρηση Θέσης Εργασίας / Αναζήτηση βιογραφικών | MyHUA

H υπηρεσία  MyHUA (dashboard)  αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας προφίλ από τους φοιτητές/ φοιτήτριες, τελειόφοιτους και απόφοιτους και καταχώρησης των βιογραφικών τους σε βάση δεδομένων, στην οποία  έχουν πρόσβαση  οι συνεργαζόμενοι φορείς και επιχειρήσεις.  

Επίσης, αφορά στη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης από τους εργοδοτικούς φορείς θέσεων εργασίας μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος, για τις οποίες αναζητείται ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και στη δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης βιογραφικών σημειωμάτων τελειοφοίτων και αποφοίτων από εργοδοτικούς φορείς. 

Πως λειτουργεί ;

Για τις επιχειρήσεις
 • Η επιχείρηση  δημιουργεί λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα εδώ.  
 • Το Γραφείο Διασύνδεσης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου εγκρίνει το αίτημα της επιχείρησης. 
 • Η επιχειρηση  καταχωρεί τις θέσεις εργασίας 
 • Το Γραφείο Διασύνδεσης κοινοποιεί τις θέσεις εργασίας στην σελίδα εδώ

 

Για τους τελειόφοιτους / απόφοιτους
 • Ο ενδιαφερόμενος τελειόφοιτος/η ,  απόφοιτος/η του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου  δημιουργεί λογαριασμό στο Πληροφοριακό Σύστημα εδώ.  
 • Το Γραφείο Διασύνδεσης του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου εγκρίνει το αίτημα του τελειόφοιτου/ης,  απόφοιτου/ης.
 • Ο ενδιαφερόμενος τελειόφοιτος/η ,  απόφοιτος/η καταχωρεί το βιογραφικό του Σημείωμα.

 

Πως πραγματοποιείται η διασύνδεση;
 • Ο ενδιαφερόμενος τελειόφοιτος/η ,  απόφοιτος/η εκδηλώνει το ενδιαφέρον για τη θέση, απευθείας στον εργοδοτικό φορέα ο οποίος επικοινωνεί μαζί του. 
 • Ο εργοδοτικός φορέας, έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει Βιογραφικά Σημειώματα που τον ενδιαφέρουν για την πλήρωση κενής θέσης εργασίας και  έρχεται σε επαφή με τον τελειόφοιτο-απόφοιτο.  

Τα καταχωρημένα βιογραφικά σημειώματα είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά και προβάλλονται χωρίς τα προσωπικά δεδομένα του εκάστοτε τελειόφοιτου-αποφοίτου. 

Αν είστε εκπρόσωπος εταιρείας / φορέα  μέσως της  Υπηρεσίας  MyHUA έχετε τη δυνατότητα:

 • να δημιουργήσετε και να διαχειριστείτε το λογαριασμό σας  στο πληροφοριακό σύστημα του Γραφείου Διασύνδεσης, 
 • να καταχωρήσετε θέσεις εργασίας 
 •  να αναζητήσετε Βιογραφικά Σημειώματα αποφοίτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου 
 • να διοργανώσετε εκδηλώσεις ή δράσεις με το Γραφείο Διασύνδεσης.   

Για να συνδεθείτε με το Πληροφοριακό Σύστημα πάτησε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο