Γραφείο Διασύνδεσης

Προγράμματα

Τα προγράμματα Πρακτικής Άσκησης δεν αφορούν το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος. Για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μπορείτε να ενημερωθείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο

Για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών μεταφερθείτε στον αντίστοιχο σύνδεσμο 

SustainabilityAcceleration” Programme του SDGHouseGreece

1 Φεβρουαρίου 2024 https://sdghousegreece.eu/sustainability-accelaration-call/  SDG House Greece 14 Φεβρουαρίου 2024 2023-2024

Skip to content