Γραφείο Διασύνδεσης

Μελέτη απορρόφησης ΠΜΣ Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο δίνει μεγάλη έμφαση στη σύνδεση των σπουδών με τη Σταδιοδρομία!

Σύμφωνα με την #έρευνα επαγγελματικής απορρόφησης αποφοίτων του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου που πραγματοποίησε το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας το 2023 τα αποτελέσματα αποδεικνύουν την μεγάλη συμβολή των μεταπτυχιακών σπουδών ως προς την κύρια εργασία των αποφοίτων!

Όσον αφορά στο Μεταπτυχιακό “Βιώσιμη Ανάπτυξη” το 91,3% του δείγματος των αποφοίτων εργάζεται με το 38,9% να εργάζεται στον Τομέα των Υπηρεσιών Διοίκησης και το 31,7% στην Εκπαίδευση. Ως προς την εργασιακή ικανοποίηση, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δήλωσε ότι έχει υψηλή εργασιακή ικανοποίηση (49,7 %). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χρόνος εύρεσης της πρώτης εργασίας σε συναφές με τις σπουδές αντικείμενο καθώς το 29,4% του δείγματος βρήκε εργασία 0-6 μήνες μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού.

Η σχέση και η συμβολή των μεταπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων ως προς την κύρια εργασία τους παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς το 51,9% του δείγματος δήλωσε ότι οι σπουδές σχετίζονται με την τρέχουσα κύρια απασχόληση ενώ το 49,2% ότι βοήθησαν στην τρέχουσα κύρια απασχόληση.

Ακόμη, στο πλαίσιο της μελέτης οι απόφοιτοι/απόφοιτες αξιολόγησαν το κατά πόσο το πτυχίο τους αποτέλεσε προαπαιτούμενο για την πρόσληψή τους, συνέβαλε στην επιλογή τους, στην βελτίωση των οικονομικών αποδοχών και στη γενικότερη οικονομική εξέλιξη, καθώς και στην ιεραρχική – διοικητική εξέλιξή τους. Βάσει των αποτελεσμάτων τους, το 21,8% δήλωσε ότι ήταν απαραίτητο για τη θέση, το 46,6% δήλωσε ότι συνέβαλε στη μοριοδότηση των υποψηφίων, το 45,9% δήλωσε ότι βοήθησε στην οικονομική εξέλιξή τους, και τέλος το 34,9% δήλωσε ότι συνέβαλε στην ιεραρχική – διοικητική εξέλιξή τους.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ:

https://www.facebook.com/CareerHua/videos/722366329648665

Κατηγορία: Νέα

Skip to content