Γραφείο Διασύνδεσης

Μελέτη απορρόφησης ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή

Το Γραφείο Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας πραγματοποίησε εντός του 2023 έρευνα με στόχο την αποτύπωση τηςεπαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων όλων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα όσον αφορά στο Μεταπτυχιακό “Εφαρμοσμένη Διαιτολογία – Διατροφή” το 89% του δείγματος των αποφοίτων εργάζεται, ενώ το 82,2% εργάζεται στον κλάδο των υπηρεσιών υγείας. Ως προς την εργασιακή ικανοποίηση, το μεγαλύτερο ποσοστό των αποφοίτων δήλωσε ότι έχει υψηλή εργασιακή ικανοποίηση (69,4 %%). Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο χρόνος εύρεσης της πρώτης εργασίας σε συναφές με τις σπουδές αντικείμενο καθώς το 65,5% του δείγματος βρήκε εργασία 0-6 μήνες μετά τη λήψη του μεταπτυχιακού.

Η σχέση και η συμβολή των μεταπτυχιακών σπουδών των αποφοίτων ως προς την κύρια εργασία τους, καθώς και η συμβολή των σπουδών στην επαγγελματική τους ζωή παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον καθώς το 75,2% του δείγματος δήλωσε ότι οι σπουδές σχετίζονται με την τρέχουσα κύρια απασχόληση, το 75,9% ότι βοήθησαν στην τρέχουσα κύρια απασχόληση και το 77,9% ότι βοήθησαν στην επαγγελματική τους ζωή.

Ακόμη, στο πλαίσιο της μελέτης οι απόφοιτοι/απόφοιτες αξιολόγησαν το κατά πόσο το πτυχίο τους αποτέλεσε προαπαιτούμενο για την πρόσληψή τους, συνέβαλε στην επιλογή τους, στην βελτίωση των οικονομικών αποδοχών και στηγενικότερη οικονομική εξέλιξη, καθώς και στην ιεραρχική – διοικητική εξέλιξήτους. Βάσει των αποτελεσμάτων τους, το 28,9% δήλωσε ότι ήταν απαραίτητο για τη θέση, το 33,7% δήλωσε ότι συνέβαλε στη μοριοδότηση των υποψηφίων, το 48,9% δήλωσε ότι βοήθησε στην οικονομική εξέλιξή τους, και τέλος το 31% δήλωσε ότι συνέβαλε στην ιεραρχική – διοικητική εξέλιξή τους.

Δείτε τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ :

https://www.facebook.com/CareerHua/videos/225096083705241

———-

Κατηγορία: Νέα

Skip to content