Γραφείο Διασύνδεσης

1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου

Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (ΧΠ) διοργανώνει «Διαγωνισμό Καινοτομίας και
Επιχειρηματικότητας». Πρόκειται για δράση του Κέντρου Υπεύθυνης (Responsible) και
Βιώσιμης (Sustainable) Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που έχει πρόσφατα ιδρυθεί στο
ΧΠ για να υποστηρίξει την ανάπτυξη καινοτομίας και την επιχειρηματική αξιοποίηση ιδεών
και προϊόντων έρευνας στο χώρο του ΧΠ.

Θέμα Διαγωνισμού:
Το θέμα του Διαγωνισμού είναι «Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής (well-being)» όπως και ο
ευρύτερος προσανατολισμός των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του ΧΠ.
Δηλαδή, προσκαλούμε ιδέες για υπηρεσίες/ προϊόντα που υποστηρίζουν και υλοποιούν το
σεβασμό στο περιβάλλον και την βιώσιμη ανάπτυξη, την προώθηση της ποιότητας ζωής και
της ευζωίας του ανθρώπου, καθώς και την υπεύθυνη εφαρμογή της Πληροφορικής και της
Τεχνολογίας σε όλες τις δραστηριότητες του ανθρώπου και των οργανισμών.

Σε ποιους απευθύνεται/ Ποιοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση:
Σε ομάδες 2-4 ατόμων που τουλάχιστον ένα μέλος είναι φοιτητής του ΧΠ (προπτυχιακός/
μεταπτυχιακός, υποψήφιος διδάκτορας) – επιτρέπεται η ομάδα να έχει και μέλη εκτός του ΧΠ.
Για κάθε ομάδα, μπορεί να δηλωθεί και ένα μέλος ΔΕΠ ή μεταδιδακτορικός ερευνητής του
ΧΠ ως mentor/ σύμβουλος/ coach της ομάδας πέρα από τα μέλη της.

Σύνοψη διαδικασίας διαγωνισμού:
Μετά από μια πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων, θα επιλεγούν οι ομάδες που θα συμμετέχουν
σε 3 εκπαιδευτικά workshops (1-2ωρης διάρκειας) το Μάιο και Ιούνιο 2024, ώστε να
υποστηριχθούν στην ωρίμανση της ιδέας τους και τη δημιουργία σύντομου επιχειρηματικού
σχεδίου.

Αξιολόγηση και Βράβευση:
Κάθε ομάδα θα παραδώσει σύντομο επιχειρηματικό σχέδιο για την αξιοποίηση της ιδέας της
έως τέλος Ιουνιου 2024. Η τελική αξιολόγηση και βράβευση των ομάδων θα γίνει σύμφωνα
με το επιχειρηματικό σχέδιο τους, καθώς και την παρουσίαση (pitching) της ιδέας τους στον
τελικό του διαγωνισμού. Οι 3 καλύτερες ομάδες θα λάβουν συμβολικό χρηματικό έπαθλο.

Αποστολή αιτήσεων στο tto@hua.gr έως και 17/5/2024

Κατηγορία: Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο