Γραφείο Διασύνδεσης

Πρόσκληση για Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2024

Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας διά της Γενικής Γραμματείας
Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής καλεί νέους/ες ηλικίας 14 έως 20 ετών να
συμμετάσχουν στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων 2024, προκειμένου να
συγκροτηθεί η Εθνική Αποστολή που θα συμμετάσχει στον «35ο Ευρωπαϊκό
Διαγωνισμό για Νέους Επιστήμονες», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί στο Κατοβίτσε
της Πολωνίας, από 9 έως 14 Σεπτεμβρίου 2024.

Ποιοι/ες μπορούν να συμμετάσχουν
Στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων μπορούν να λάβουν μέρος νέοι/ες
ηλικίας 14 έως 20 ετών, οι οποίοι/ες πρέπει να μην έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος
ηλικίας έως και την τελευταία ημέρα του μήνα που πραγματοποιείται ο
Ευρωπαϊκός Διαγωνισμός (30.09.2024) και παράλληλα να έχουν συμπληρώσει το
14ο έτος ηλικίας την πρώτη μέρα του ίδιου μήνα (όσοι/ες έχουν γεννηθεί από
01.10.2003 έως 01.09.2010). Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι/ες είχαν
συμμετάσχει στο παρελθόν στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων.

Υποβολή Προτάσεων
Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλουν εργασία (project) ατομική ή ομαδική (οι ομάδες θα αποτελούνται από μέγιστο αριθμό 3 ατόμων) καθώς και το σχέδιο-
κατασκευής της μελέτης. Η εργασία πρέπει να είναι πρωτότυπη επιστημονική μελέτη ή ευρεσιτεχνία που οι ίδιοι/ες οι υποψήφιοι/ες θα έχουν επινοήσει, επεξεργαστεί και καταγράψει και η οποία θα υποβληθεί με τη μορφή γραπτής αναλυτικής περιγραφής (γραπτό δοκίμιο) έως την 20/6/ 2024.
Γίνονται δεκτές εργασίες από όλα τα πεδία επιστημονικής έρευνας: Φυσική,
Χημεία, Μαθηματικά, Μηχανική, Βιολογία, Γεωλογία, Περιβαλλοντική,
Πληροφορική, Ιατρική, Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου,
Κοινωνικές Επιστήμες και άλλα συναφούς φύσης πεδία.
Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν συμπληρωμένη την αίτηση
συμμετοχής (Παράρτημα στο τέλος της παρούσης πρόσκλησης) καθώς και τα
γραπτά δοκίμια μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έως την 20/6/24 στην
ηλεκτρονική διεύθυνση international.youth@minedu.gov.gr (Τμήμα Δ’ Ευρωπαϊκών
και Διεθνών Θεμάτων για τη Νεολαία της Διεύθυνσης Νεολαίας της Γενικής
Γραμματείας Δημογραφικής και Στεγαστικής Πολιτικής του Υπουργείου Κοινωνικής
Συνοχής και Οικογένειας).

Για περισσότρες πληροφοριες στα συνμμένα αρχεία:

Κατηγορία: Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο