Γραφείο Διασύνδεσης

ΠΜΣ Πληροφορική και Τηλεματική – ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Ψηφιακής Τεχνολογίας

  Τμήμα: Πληροφορικής και Τηλεματικής

  Πόλη: Αθήνα

  Είδος ΠΜΣ: ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3 - 8

  Γλώσσα Διδασκαλίας: Ελληνικά

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 2800

  URL Ιστοσελίδας: https://msc.dit.hua.gr/

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Αντικείμενο του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεματική» είναι η κατάρτιση πτυχιούχων Πανεπιστημίων και ΤΕΙ σε ειδικά θέματα και εφαρμογές της Πληροφορικής και της Τηλεματικής, και κυρίως στα πεδία των δικτυοκεντρικών πληροφοριακών συστημάτων, των διαδικτυακών τεχνολογιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, της ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων και της αποδοτικής ανάπτυξης και λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων προς όφελος των οργανισμών που επενδύουν σε αυτά. Για το σκοπό αυτό δίνεται έμφαση στους τομείς της Τηλεματικής, οι οποίοι σχετίζονται με τις δικτυακές και διαδικτυακές τεχνολογίες και έχουν
  επιμέρους εφαρμογές, όπως στην εκπαίδευση, στην οικονομία, την υγεία και στις μεταφορές.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί:

  • στην παροχή εξειδικευμένων γνώσεων στα θέματα της Εφαρμοσμένης
   Πληροφορικής και Τηλεματικής, ώστε οι απόφοιτοί του να είναι ικανοί να
   καλύψουν ανάγκες σε στελεχιακό δυναμικό δημόσιων και ιδιωτικών φορέων,
  • στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας των φοιτητών, με τη
   χρηματοδότηση αυτής από πόρους του Προγράμματος,
  • στην παραγωγή και προαγωγή νέας επιστημονικής γνώσης,
  • στην ανάδειξη της Αριστείας, επιβραβεύοντας τους διακριθέντες φοιτητές,
  • στη διαρκή στήριξη των αποφοίτων, μέσω του γραφείου Σταδιοδρομίας του
   Πανεπιστημίου.

 • Ειδικεύσεις:

  • Κατεύθυνση 1η: Τεχνολογίες και Εφαρμογές Ιστού
  • Κατεύθυνση 2η: Διαχείριση Δικτύων Επικοινωνιών και Υπηρεσιών Επόμενης Γενιάς
  • Κατεύθυνση 3η: Πληροφοριακά Συστήματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

 • Σημειώσεις:

  • Η χρονική διάρκεια φοίτησης για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται:
   • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές πλήρους φοίτησης σε 1,5 έτος
    (3 διδακτικά εξάμηνα εκ των οποίων το τρίτο διατίθεται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας, την παρακολούθηση του Σεμιναρίου  και την εκπόνηση πρακτικής άσκησης (προαιρετικά)) η ελάχιστη και 2,5 έτη ( 5 διδακτικά εξάμηνα) η μέγιστη.
   • για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές μερικής φοίτησης σε 3 έτη
    (6 διδακτικά εξάμηνα) η ελάχιστη και σε 4 έτη (8 διδακτικά εξάμηνα) η μέγιστη.

Μετάβαση στο περιεχόμενο