Γραφείο Διασύνδεσης

ΔΠΜΣ “Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική

 • Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Τμήμα: Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Τμήμα Πληροφορικής - Ιόνιο Πανεπιστήμιο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων - Πανεπιστήμιο Πειραιώς

  Πόλη: ΑΘΗΝΑ

  Είδος ΠΜΣ: Διϊδρυματικό ΠΜΣ

  Διάρκεια Φοίτησης (Εξάμηνα): 3

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν την υγεία και την πρόνοια,Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών,Διεπιστημονικά προγράμματα που αφορούν υπηρεσίες,Υγεία

  Τέλη Φοίτησης: Με τέλη φοίτησης

  Ποσό Τελών Φοίτησης: 4500

  URL Ιστοσελίδας: https://mschealth.dit.hua.gr/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 29.09.2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής της Σχολής Ψηφιακής Τεχνολογίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Τμήμα Πληροφορικής, της Σχολής Επιστήμης της Πληροφορίας και Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου, οργανώνουν και  λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021 κοινό Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Υγείας και Αναλυτική» (Digital Health and Analytics) σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 4485/2017, όπως ισχύει σήμερα.

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι., της ημεδαπής ή
  ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017,
  όπως Τμημάτων Πληροφορικής και Επιστήμης Υπολογιστών και Τμημάτων Σχολών Θετικών
  Επιστημών, Πολυτεχνικών Σχολών, Σχολών Επιστημών Ζωής.

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής – Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

  Τμήμα Πληροφορικής – Ιόνιο Πανεπιστήμιο ]

  Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων – Πανεπιστήμιο Πειραιώς

 • Σημειώσεις:

  • Ο συνολικός αριθμός θέσεων είναι σαράντα (40).
  • Για κάθε συμπληρωματική πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του μεταπτυχιακού

  Για την Πρόσκληση πατήστε εδώ

Skip to content