Γραφείο Διασύνδεσης

Παρουσίαση και Προκήρυξη του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Βιώσιμη Ανάπτυξη

Το Τμήμα Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2024 – 2025, 45 θέσεις για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη» για τις παρακάτω ειδικεύσεις:

  • Τοπική Ανάπτυξη
  • Διαχείριση Περιβάλλοντος
  • Αγωγή Καταναλωτή

Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ανώτατης Εκπαίδευσης, τμημάτων Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής των οποίων ο τίτλος έχει αναγνωρισθεί από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., συναφούς γνωστικού αντικειμένου.

Το πρόγραμμα παρέχει τη δυνατότητα για σπουδές πλήρους και μερικής φοίτησης.

Η χρονική διάρκεια για την απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης ορίζεται σε 12 μήνες.

Ημερομηνίας λήξης υποβολής αιτήσεων έως 20/09/2024.

Δείτε την προκήρυξη εδώ:   https://www.dhee.hua.gr/index.php/el/anakoinoseis/anakoinoseis-metaptixiakon-spoudon/viosimi-anaptixi/669-2024-2025

Για να παρακολουθήσετε Διαδικτυακά την Open Day ενημέρωσης που πραγματοποιηθεί στις 13.06.2024 δηλώστε συμμετοχή εδώ:
https://bit.ly/4bKc6pA

Κατηγορία: Νέα

Μετάβαση στο περιεχόμενο