Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες από το Κληροδότημα «Κλεάρχου Τσουρίδη»

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει τη χορήγηση τριών (3) υποτροφιών για
προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό (ακαδ. έτους 2022-2023) με επιλογή, από τα έσοδα του
κληροδοτήματος «Κλεάρχου Τσουρίδη».


Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι έχοντες οικονομική αδυναμία, επιμελείς και ει δυνατόν άριστοι
φοιτητές Α.Ε.Ι της χώρας (συμμετοχή στις πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2022), καταγόμενοιαπό την Κομοτηνή ή την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.


H προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 10/05/2024.


Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, καθώς και η αίτηση
υποψηφιότητας παρέχονται στον ιστοχώρο του ΙΚΥ: https://www.iky.gr/el/iky-items/item/4342.

Σύνδεσμος: https://www.iky.gr/el/iky-items/item/4342.

Ακαδημαϊκό Έτος: 2022 - 2023

Λήξη Υποβολής: 10 Μαΐου 2024

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Μετάβαση στο περιεχόμενο