Γραφείο Διασύνδεσης

Υποτροφίες από το Ιταλικό Κράτος 2024 – 2025

Το ιταλικό κράτος χορηγεί υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες για την ολοκλήρωση προγραμμάτων
σπουδών, έρευνας και κατάρτισης σε ιταλικά εκπαιδευτικά ιδρύματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-
2025.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα https://studyinitaly.esteri.it/
*Προσοχή η σωστή διεύθυνση είναι η αναγραφόμενη και όχι η www.studyinitaly.esteri.it που
αναφέρεται στο επισυναπτόμενο.
Η προθεσμία κατάθεσης των αιτήσεων είναι η 14η Ιουνίου 2024 , και ώρα 14:00 (τοπική Ιταλίας).

Πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και την υποβολή των αιτήσεων υπάρχουν στο
επισυναπτόμενο έγγραφο.

Σύνδεσμος: https://studyinitaly.esteri.it/

Ακαδημαϊκό Έτος: 2024 - 2025

Λήξη Υποβολής: 14 Ιουνίου 2024

ΕΛΛΑΔΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Array

Μετάβαση στο περιεχόμενο