Γραφείο Διασύνδεσης

 Κληροδόμα ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ 

Το κληροδότημα ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ για το σχολικό έτος 2023/2024 θα προσλάβει τέσσερις (4) υποτρόφους σε βάρος των εσόδων του κληροδοτή­ματος χωρίς διαγωνισμό, και με α­παραίτητα κριτήρια

α) την φοίτησή τους εντός Ελλάδας στην Α’ τάξη Γυμνασίου ή Λυκείου ή στο Α’ έτος Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 

β) την ύπαρξη και παρα­μονή της οικογενειακής τους μερί­δας στην τοπική κοινότητα (Τ.Κ.) Θηναίας, διευκρινίζουμε ότι δεν δικαι­ούνται υποτροφία όσοι διατηρούν την οικογενειακή τους μερίδα σε άλ­λες πόλεις ή κοινότητες εντός Κεφαλονιάς πλην της (ΤΚ) θηναίας

γ) Το οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 50.000,00 ευρώ

Σύνδεσμος: https://career.duth.gr/portal/sites/default/files/scholarships/ypotrofia_301123.pdf

Ακαδημαϊκό Έτος: 2023-2024

Λήξη Υποβολής: 31 Ιανουαρίου 2024

ΕΛΛΑΔΑ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ: Array

Τοποθεσία: ΚΕΦΑΛΟΝΝΙΑ

Επίπεδο Σπουδών: Προπτυχιακό

Δικαιούχοι: Προπτυχιακό,Πρωτοετείς,Προπτυχιακοί φοιτητές

Αριθμός: 4

Μετάβαση στο περιεχόμενο