Γραφείο Διασύνδεσης

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ – ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών

 • Ίδρυμα: ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

  Σχολή: Σχολή Επιστημών Υγείας και Αγωγής

  Τμήμα: Διαιτολοίας - Διατροφής

  Είδος ΠΜΣ: Διδακτορικό

  Επιστημονικά Αντικείμενα: Υπηρεσίες υγείας

  Τέλη Φοίτησης: Χωρίς τέλη φοίτησης

  URL Ιστοσελίδας: https://dnd.hua.gr/prosklisi-ekdilosis-endiaferontos-gia-ekponisi-didaktorikon-diatrivon-3/

  Λήξη (π.χ. 2024-2025): 29/11/2023

 • Περιγραφή Μεταπτυχιακού:

  Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου ανακοίνωσε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικών διατριβών.

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας έως και 29/11/2023 ώρα 14.00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ονοματεπώνυμο τους

  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

  Αίτηση για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής

 • Απευθύνεται σε απόφοιτους των τμημάτων:

  Απαιτούμενα Προσόντα
  Για την υποβολή αίτησης για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται:

  • Κατοχή:
   • α) Μ.Δ.Ε. με Ερευνητική Διατριβή, στο ευρύτερο πεδίο της επιστήμης της Διατροφής ή
    ισότιμου τίτλου στο ίδιο ή συναφές αντικείμενο από Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή
   • β)κατοχή προπτυχιακού τίτλου σπουδών προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’
    ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του
    Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS).Κάτοχοι
    προπτυχιακού τίτλου σπουδών ή κάτοχοι Μ.Δ.Ε. που δεν εκπόνησαν κατά τη διάρκεια των
    μεταπτυχιακών τους σπουδών ερευνητική διατριβή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ένταξης στο
    πρόγραμμα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος, εκτός εάν:

    • i) έχουν αποδεδειγμένη
     διετή τουλάχιστον ερευνητική απασχόληση σε αναγνωρισμένο ερευνητικό κέντρο της ημεδαπής
     ή της αλλοδαπής, ή
    • (ii) εκπονήσουν ερευνητική διατριβή, σύμφωνα με τον κανονισμό του
     Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, πριν ενταχθούν στο Π.Μ.Σ. για Διδακτορική Διατριβή.
  • Επαρκής γνώση της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου Γ1/C1. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι
   κάτοχοι προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών
   αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ.

 • Ειδικεύσεις:

  Το Τμήμα Επιστήμης Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, στην υπ’ αριθμ.
  148/09-11-2023 συνεδρίαση της Συνέλευσης της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής, αποφάσισε
  την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής στα παρακάτω
  θέματα:

  1. Ο ρόλος παραμέτρων του τρόπου ζωής στην εμφάνιση μεταβολικά υγιή παχύσαρκου φαινότυπου
   και την διατήρηση του στο χρόνο (The role of lifestyle factors in the prevalence and stability of
   metabolically healthy obese phenotype). Επιβλέπων: Αναστασίου Κωνσταντίνος, Επίκουρος
   Καθηγητής.
  2. O ρόλος της οργανωμένης μορφής άσκησης στη διαμόρφωση του ενεργειακού ισοζυγίου και
   στην εμφάνιση παχυσαρκίας σε παιδιά σχολικής ηλικίας (The role of organized exercise for the
   formulation of energy balance and the prevalence of obesity in school-age children). Επιβλέπων:
   Αρναούτης Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής.
  3. Φύλο, διατροφή και νοητική έκπτωση: η συνεισφορά βιολογικών, κοινωνικοδημογραφικών,
   διατροφικών και άλλων παραγόντων του τρόπου ζωής (Sex/Gender and cognitive decline: the role
   of biological, sociodemographic, dietary and other lifestyle factors). Επιβλέπουσα: Γιαννακούλια
   Μαρία, Καθηγήτρια
  4. Βιοπληροφορική ανάλυση Ευρωπαϊκών δεδομένων μεγάλης κλίμακας του τρόπου ζωής και
   γενετικών καθοριστών στις αλλαγές του βάρους σώματος (Bioinformatics analysis of European
   big data on lifestyle and genetic determinants related to body weight changes) Επιβλέπων:
   Δεδούσης Γεώργιος, Καθηγητής.
  5. Εκμετάλλευση γεωργικών υποπροϊόντων για την ενίσχυση τροφίμων με βιοδραστικά συστατικά
   ή την παραγωγή συμπληρωμάτων διατροφής (Valorization of agro-food byproducts for the
   fortification of foods with bioactive compounds). Επιβλέπουσα: Καλιώρα Ανδριάνα,
   Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  6. Επίδραση της διεργασίας εκβολής στην διατροφική αναβάθμιση πρωτεϊνών φυτικής
   προελεύσεως (Τhe effect of extrusion cooking process on the nutritional improvement of plant
   proteins). Επιβλέπων: Καραθάνος Βάιος, Καθηγητής.
  7. Μικροενθυλάκωση βιοενεργών συστατικών σε κυτταρικές μεμβράνες και μελέτη ανάπτυξης
   τροφίμου με θετικές μεταβολικές επιδράσεις (Microencapsulation of bioactive compounds in
   yeast cells and development study of functional foods with positive metabolic effects). Επιβλέπων:
   Καραθάνος Βάιος, Καθηγητής
  8. Ο ρόλος των περιγεννητικών παραγόντων και του τρόπου σίτισης τους πρώτους 12 μήνες ζωής
   στην πεπτική λειτουργία, τη σωματική αύξηση και την εμφάνιση λοιμώξεων σε βρέφη και νήπια.
   (The role of perinatal factors and feeding practices during the first 12 months of life on gut
   comfort, weight gain and occurrence of infections in infants and toddlers) Επιβλέπων: Μανιός
   Ιωάννης, Καθηγητής
  9. Μελέτη και ανάλυση προτύπων πιστοποίησης τροφίμων και υπηρεσιών εστίασης (Assessment
   and evaluation of certification standards for food products and food services). Επιβλέπων:
   Μπόσκου Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής.
  10. Αξιολόγηση του ρόλου των διατροφικών προτύπων στην επίπτωση Σακχαρώδους Διαβήτη Τύπου
   ΙΙ: Μελέτη ATTIKH (2002-2022) (Εvaluation of the role of dietary patterns and foods in the impact of Τype ΙΙ diabetes: the ATTICA Study (2002-2022). Επιβλέπων: Παναγιωτάκος Δημοσθένης, Καθηγητής
  11. Ο ρόλος της διατροφής και συνηθειών του τρόπου ζωής στη μοντελοποίηση βιοχημικών,
   αιματολογικών και κλινικών δεικτών στον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου: Μελέτη
   ΑΤΤΙΚΗ (Τhe role of nutrition and lifestyle habits in modeling biochemical, hematological and
   clinical indicators in cardiovascular disease risk: the ATTICA study). Επιβλέπων: Παναγιωτάκος
   Δημοσθένης, Καθηγητής
  12. Aνάλυση προτύπων του τρόπου ζωής στο δια-βίου κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου: Μελέτη
   ΑΤΤΙΚΗ (Αnalysis of lifestyle patterns in the lifetime risk of cardiovascular disease: the ATTICA
   study). Επιβλέπων: Παναγιωτάκος Δημοσθένης, Καθηγητής
  13. Tο είδος, η διάρκεια και η ένταση της σωματικής άσκησης και συνηθειών του τρόπου ζωής στη
   μοντελοποίηση του κινδύνου εκδήλωσης καρδιαγγειακής νόσου, στην πρωτογενή και
   δευτερογενή πρόληψη: επιδημιολογική μελέτη ΑΤΤΙΚΗ και μελέτη GREEKS (The type, duration
   and intensity of physical exercise and lifestyle habits in modeling the risk of cardiovascular disease,
   in primary and secondary prevention: the ATTICA and GREEKS epidemiological studies).
   Επιβλέπων: Παναγιωτάκος Δημοσθένης, Καθηγητής
  14. Διερεύνηση της επίδρασης διατροφικών και φαρμακευτικών παραγόντων σε πειραματικά
   μοντέλα μηχανικής φόρτισης κυττάρων (Investigation of the impact of nutritional and
   pharmaceutical agents on cellular responses to mechanical loading experimental models).
   Επιβλέπουσα: Τέντα Ρωξάνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
  15. Σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση διατομεακής παρέμβασης στα σχολεία και στην κοινότητα
   για την πρόληψη της παχυσαρκίας και των συνοδών νοσημάτων (Design, implementation and
   evaluation of an intersectoral school- and community-based intervention for the prevention of
   obesity and related diseases). Επιβλέπων: Τσίγκος Κωνσταντίνος, Καθηγητής

 • Συνεργαζόμενα Τμήματα:

  ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 • Σημειώσεις:

  Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να καταθέσουν αιτήσεις υποψηφιότητας

  έως και 29/11/2023 ώρα 14:00, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση dsecpost@hua.gr, αναφέροντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το ονοματεπώνυμό τους, με τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση (ειδικό έντυπο) με στοιχεία επικοινωνίας, το θέμα, την προτεινόμενη γλώσσα
   εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Ελληνική ή Αγγλική) και τον επιβλέποντα.
  • Αντίγραφο Πτυχίου/-ων της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της
   αλλοδαπής.
  • Αντίγραφο Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από τον
   ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμου της αλλοδαπής.
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών.
  • Σύντομη ερευνητική πρόταση πάνω στο αντικείμενο που θα πραγματεύεται η διατριβή (έως
   1500 λέξεις). Η πρόταση θα περιλαμβάνει ανασκόπηση βιβλιογραφίας, μεθοδολογική
   προσέγγιση και ερευνητικούς στόχους.
  • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η
   διδακτική, η ερευνητική ή/και επαγγελματική εμπειρία του/της υποψήφιου/ιας.
  • Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου Γ1/C1 (πιστοποιητικά αποδεκτά από
   τον ΑΣΕΠ επιπέδου Γ1/C1). Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι κάτοχοι προπτυχιακού ή
   μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών Αγγλόφωνου Προγράμματος Σπουδών αναγνωρισμένου από
   τον ΔΟΑΤΑΠ.
  • Φωτοτυπία της Αστυνομικής Ταυτότητας.
  • Αντίτυπο της Μεταπτυχιακής Διατριβής σε ηλεκτρονική μορφή.
  • Αντίτυπα επιστημονικών δημοσιεύσεων, άρθρων κλπ. (εάν υπάρχουν).
  • Αποδεικτικά στοιχεία για πιθανή ερευνητική τους δραστηριότητα (αν υπάρχουν)
  • Συστατικές Επιστολές (με το ονοματεπώνυμο, τον τίτλο, τη θέση, τη δ/νση, το τηλέφωνο και
   την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του/της συντάξαντος/-σας). (αν υπάρχουν)
  • Βεβαιώσεις για την επαγγελματική τους εμπειρία σε πεδία συναφή με το προτεινόμενο
   αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής (αν υπάρχουν)
  • Αποδεικτικά στοιχεία για την ύπαρξη, από διάφορους φορείς, υποτροφίας ή οικονομικής
   κάλυψης της διδακτορικής διατριβής (αν υπάρχουν)
  • Κάθε άλλο συμπληρωματικό στοιχείο χρήσιμο για την αξιολόγηση του/της υποψήφιου/ας.

  Οι συνεντεύξεις των υποψηφίων προγραμματίζεται να πραγματοποιηθούν δια ζώσης το χρονικό
  διάστημα 11/12/2023 έως 22/12/2023. Το αναλυτικό πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση υποβολής
  αιτήσεων.

  Πληροφορίες: Γραμματεία του Προγράμματος Διδακτορικών Σπουδών, e-mail: dsecpost@hua.gr,
  τηλ. 210-9549158 (Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, ώρες: 13:00-15:00), ιστοσελίδα www.dnd.hua.gr

Skip to content