Γραφείο Διασύνδεσης

workshop “GreenSkills Rally”

Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας διοργανώνει την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου το workshop “GreenSkills Rally” με θέμα την κοινωνική και πράσινη επιχειρηματικότητα. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου SOSUSK – Social and Sustainable skills for young NEET population (Κωδικός έργου: 2021-1-EL02-KA220-YOU-000029015) που έχει εγκριθεί από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ).

Skip to content