Γραφείο Διασύνδεσης

SUP Free hackathon

Τίτλος Προγράμματος: SUP Free hackathon

Σύνδεσμος: https://crowdhackathon.com/sup-free/

Ημερομηνία Λήξης Αίτησης: 12 Οκτωβρίου 2020

Θεματολογία: Καινοτομία

Ακαδημαϊκό Έτος: 2020 - 2021

Skip to content