Γραφείο Διασύνδεσης

Uni Systems M.A.E

Κλάδος Επιχείρησης: Συστήματα Επιχείρησης

Σύντομη Περιγραφή:

Για τη Uni Systems, οι 1100+ άνθρωποί της είναι η κινητήριος δύναμη σε ό,τι έχει επιτύχει στη μακροχρόνια ιστορία της. Συμβουλευτικές υπηρεσίες, υλοποίηση και υποστήριξη έργων πληροφορικής, Έρευνα & Ανάπτυξη και η ανάπτυξη λύσεων καινοτομίας βρίσκονται στην καρδιά των δραστηριοτήτων της που εκτείνονται σε περισσότερες από 25 χώρες σε όλη την Ευρώπη. 🌍 Η Uni Systems πιστεύει στη δύναμη των ανθρώπων της και γι’αυτό το λόγο επενδύει στη συνεχή ανάπτυξη των δυναμικών και ταλαντούχων ομάδων της με σκοπό να δημιουργεί αξία για όλους μέσα από τη δύναμη της πληροφορικής. 👩💻👨💻 Αποτελεί μία από τις πλέον αξιόπιστες εταιρείες παροχής Ολοκληρωμένων Λύσεων και Υπηρεσιών ΤΠΕ της ευρύτερης ΝΑ και Κεντρικής Ευρώπης, με δέσμευση την παροχή καινοτόμων και ευέλικτων λύσεων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, με στόχο την ενίσχυση της θέσης των πελατών της σε ένα ανταγωνιστικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον. 🤝 Η Uni Systems αποτελεί στρατηγικό εταίρο Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων, οργανισμών Δημοσίου, Τηλεπικοινωνιακών παρόχων και Επιχειρήσεων

Διεύθυνση: Αλ.Πάντου

Αριθμός: 25

Ταχ. Κώδικας: 17671

Πόλη: Αθήνα

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2119997000

Email: hr@unisystems.gr

URL: https://www.unisystems.com/

Δημόσια εμφάνιση στοιχείων: Ναι

Μετάβαση στο περιεχόμενο