Γραφείο Διασύνδεσης

Welcome to the web portal of 

Harokopio University's Career Office

On the web portal of Harokopio University’s Career Office you will find its actions, the announcements and events, information on programs, scholarships and jobs, as well as the cooperating agencies for work and interships.

28 Cooperating
Agencies & Companies

8 Employement
Ads

117 Events

46 Scholarships

Make an appointment with one of our Consultants immediately!

Programms

19 June 2024 - 26 June 2024

Δεν υπάρχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις αυτή την περίοδο.

Skip to content