Γραφείο Διασύνδεσης

Υπάλληλος Γραφείου

Η COLOR+STYLE αποτελεί μια εταιρεία με πείρα στον τομέα της δόμησης, των χρωματισμών, της θερμοπρόσοψης, των ειδικών μονώσεων και των ειδικών εφαρμογών σύγχρονων αρχιτεκτονικών σε δημόσια και ιδιωτικά έργα.

Η 40ετής πορεία μας στο συγκεκριμένο οικοδομικό τομέα, αποτέλεσε ισχυρό εφόδιο για τη δημιουργία μιας ομάδας άρτια εξοπλισμένης, με άριστα εξειδικευμένο προσωπικό, και ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένης στην ποιοτική εργασία και στην ευθύνη απέναντι στον πελάτη, που μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες.

Η εταιρεία λόγω επέκτασης εργασιών, για να συνεχίσει την αναπτυσσόμενη πορεία της, αναζητά ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ στην Αθήνα.

Responsibilities

 • Σύνταξη προσφορών για ανάληψη έργων
 • Διαχείριση καρτελών προμηθευτών και πελατών 
 • Διαχείριση και διεκπεραίωση μισθοδοσίας
 • Οργανωτικές εργασίες γραφείου

Benefits

 • Άμεση Πρόσληψη και Σύμβαση Αορίστου Χρόνου
 • Πακέτο αποδοχών ανάλογο των προσόντων
 • Δυνατότητα επαγγελματικής ανέλιξης
 • Άριστο εργασιακό περιβάλλον
 • Πρόσθετη ασφάλιση υγείας

Basic Requirements

 • Βασικές γνώσεις λογιστικής διαχείρισης
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας
 • Άριστη γνώση του MS Office
 • Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας με εξαιρετικές δεξιότητες οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Συνέπεια και υπευθυνότητα