Γραφείο Διασύνδεσης

Βοηθός Λογιστή 

Η Γευσήνους, μια από τις μεγαλύτερες εταιρίες συστηματικής εστίασης που δραστηριοποιείται σε κλειστές αγορές στην Ελλάδα και καλύπτει επισιτιστικές ανάγκες σε επιχειρήσεις και βιομηχανικές μονάδες, δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, ιδιωτικά σχολεία, κολέγια), νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ., για τα καταστήματά της εντός νοσοκομειακών μονάδων στα βόρεια προάστια της Αττικής και στο κέντρο της Αθήνας αναζητά:

Βοηθό Λογιστή

Αρμοδιότητες

 • Καταχώριση λογιστικών εγγραφών
 • Καταχώριση παραστατικών εξόδων και δαπανών
 • Συμφωνίες καρτελών πελατών και προμηθευτών
 • Συμφωνίες υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών
 • Αρχειοθέτηση παραστατικών και λοιπών εγγραφών

Επιθυμητά προσόντα

 • Απόφοιτος ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής ή Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών σε αντίστοιχη θέση
 • Πολύ καλή γνώση ERP (κατά προτίμηση Entersoft Business Suite)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χρήσης προγραμμάτων MS Office
 • Ικανότητες επικοινωνίας, συνεργασίας, οργάνωσης και διαχείρισης χρόνου
 • Ομαδικότητα, υπευθυνότητα, συνέπεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Η εταιρία προσφέρει:

 • ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • ευχάριστο και δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • συνεχή υποστήριξη και εκπαίδευση