Γραφείο Διασύνδεσης

10 ατόμa στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ) προσλαμβάνει νέο προσωπικό για την κάλυψη 10 θέσεων εργασίας.

Η διάρκεια της κάθε σύμβασης ισχύει μέχρι τις 31 Ιουλίου 2024.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου αφορά στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση  – GR digiGOV innoHUB» και γίνεται στο πλαίσιο του Digital Europe Programme.

Οι θέσεις εργασίας στο Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ)

 1. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την διαχείριση και τον συντονισμό έργων
 2. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την σχεδίαση και ανάπτυξη λύσεων καινοτομίας
 3. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τον σχεδιασμό και υποστήριξη υλοποίησης των πιλοτικών έργων
 4. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάλυση και τον σχεδιασμό του έργου πληροφορικής
 5. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και παρεμβάσεων
 6. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής
 7. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής
 8. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο προωθητικές ενέργειες δράσεων ψηφιακής καινοτομίας
 9. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο την ανάπτυξη λύσεων πληροφορικής
 10. Μία (1) σύμβαση μίσθωσης έργου με αντικείμενο τη σύνταξη και επιμέλεια κειμένων και δελτίων τύπου του ιστοτόπου του έργου “Κόμβος καινοτομίας για την ψηφιακή διακυβέρνηση (GR digiGOV innoHUB)”

Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία και οι πλήρεις φάκελοι  βιογραφικών στοιχείων υποβάλλονται στην ΕΔΥΤΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 7, 115 23, Αθήνα,  υπόψη Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, το αργότερο μέχρι την 12η Φεβρουαρίου  2024 και ώρα 15:00. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής το εμπρόθεσμο  κρίνεται με βάση την ημερομηνία παραλαβής του φακέλου που δεν μπορεί να είναι μετά τις 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 15:00. Ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη των θέσεων, στον ακόλουθο ενεργό σύνδεσμο, ΕΔΩ.

 • Φορέας / Εταιρεία: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας

  Σύνδεσμος: https://www.proson.gr/sites/default/files/2024-02/prokiryxi-edyte-2.pdf

  Τοποθεσία: ATTIKH

  Πηγή: https://www.proson.gr/sites/default/files/2024-02/prokiryxi-edyte-2.pdf

  Επιστημονικά πεδία: Οικονομία-Διοίκηση

  Επιτρέπονται οι Αιτήσεις: Ναι